Dobré skutky nejen v čase adventním
20. ledna 2021 Příspěvky

Dobré skutky nejen v čase adventním

Kalendářní rok s krásnou číslovkou "2020" byl od těch předchozích let v mnohém odlišný. Někteří z nás si všímali především toho těžkého, co nám v uplynulém roce pandemie koronaviru do našich životů přinášela. Ovlivněni každodenními negativními zprávami z médií sčítali všechna omezení, zákazy, překážky...

Já mám to štěstí, že jsem životním naladěním "optimista", a tak se mi dařilo i v těch náročných dnech roku 2020 vidět "to dobré" kolem nás. Všímala jsem si, kolik je v mém okolí lidí, kteří nemysleli jen na sebe, ale dokázali vnímat potřeby druhých a účinně jim pomáhat.
Někdo dovedl potěšit druhého laskavým telefonátem, když ho nemohl navštívit, jiný poslal online pohlednici s fotografií nebo třeba děkovný dopis. Ten, kdo si uvědomil, že jsou na tom druzí hůř, než je on, poslal finanční nebo věcný dar na charitativní účel. Žasla jsem nad tím, jak jsou lidé vynalézaví, jak dokázali využít moderní techniku "pro dobrou věc" apod.
Naši charitní pracovníci se snažili v loňském roce pomáhat v první linii těm, kteří to nejvíce potřebovali. I oni cítili, že nejen podporu druhým dávají, ale také ji dostávají. Chceme tedy z celého srdce poděkovat všem, kteří nás podporovali a "pomáhali nám pomáhat". Je vás mnoho. Děkujeme!

Z mnoha dobrých skutků, kterých jsem si v roce 2020 všimla, bych chtěla zmínit jen tři střípky z doby adventní:

  • Děti z Mateřské školy Sedmikráska přichází každý rok potěšit svým vystoupením seniory do Jindrovy vily. Přesto, že tentokrát nebyla osobní návštěva možná, pedagogové s dětmi nezaháleli. Vyrobili mnoho krásných dárků a přání, naučili se mnoho roztomilých básniček a písniček. Všechna vystoupení natočili, dárky zabalili a vše našim seniorům doručili. Ti pak prožili krásné kulturní dopoledne a vše shlédli na velké televizní obrazovce. Dárky od dětí si odvezli před Vánocemi s sebou domů.
  • Ani online výuka nezabránila žákům z I. základní školy v tom, aby pokračovali v tradici výroby vánočních přání pro klienty Farní charity v Litomyšli. Pod vedením paní učitelky výtvarné výchovy vyrobili mnoho přání i vánočních hvězd, které charitní pracovníci rozdali seniorům, kterým celý rok pomáhají přímo v domácnostech. Letos dostal vánoční přání od žáků I. ZŠ i každý charitní pracovník.
  • Rodina Moravcova se rozhodla zpříjemnit prostředí v Jindrově vile nákupem kvalitního povlečení s motivy obrázků od Josefa Lady s přáním, aby se seniorů během jejich pobytu v tomto zařízení zdály samé krásné sny z jejich dětství.

Moc děkujeme všem, kdo v uplynulém roce nemysleli jen sami na sebe, ale pomáhali společně s námi druhým kolem sebe.
Těšíme se na další spolupráci v roce 2021!

Mgr. Ludmila Matoušová

Mgr. Ludmila Matoušová

vedoucí Respitní péče Jindra, zástupce ředitele
Tel.: 737 466 963 E-mail: ~iws42h7VX~vZd29g