Nový lineární dávkovač pro naše nemocné pacienty
11. června 2020 Příspěvky

Nový lineární dávkovač pro naše nemocné pacienty

Díky podpoře Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové jsme mohli pro naše nemocné pořídit dva lineární dávkovače. Jsou to nesmírně důležití pomocníci pro těžce nemocné pacienty, zvláště pro ty, kteří potřebují časté a přesné dávkování analgetik. Přísun léku řídí maličký počítač a léčivá látka se tak v přesně odměřených dávkách v nastavených intervalech dostává do krevního oběhu pacienta. Další významnou předností těchto přístrojů je jejich malý rozměr, který umožňuje nemocným volný pohyb a příliš ani nelimituje při běžných denních činnostech a sebeobsluze. Ani přesnost dávkování, ani komfort volného pohybu infuzní stojany nezajistí. Jsme vděční Výboru dobré vůle, že nám na nákup dávkovačů poskytl prostředky. Můžeme tak nabídnout úlevu více pacientům.

VDV-logo-201720200610_160148

 

Bc. Věra Dvořáková

Bc. Věra Dvořáková

ředitelka organizace
Tel.: 731 604 315 E-mail: YanBZd56LTys-W7r