Sbírka pro Indii
13. května 2021 Příspěvky

Sbírka pro Indii

Sbírka na pomoc rodinám v Indii Celý svět se znepokojením sleduje, jak se Indie vypořádává s následky pandemie. Nemocnice se potýkají s nedostatkem kyslíku, lůžek a personálu, mnozí lidé umírají doma bez jakékoliv léčby. Diecézní charita Hradec Králové v této situaci podporuje své indické partnery, kteří pomáhají potřebným v první linii. „V uzavřených školách jsme zřídili provizorní zdravotnická střediska, kde pomáháme nemocným. Katolická církev v Bangalore také provozuje tři nemocnice. Kromě toho pomáháme pozůstalým uspořádat důstojné poslední rozloučení, které bývá zvláště pro chudé rodiny velmi nákladné,“ uvádí arcibiskup v Bangalore Peter Machado, jak jeho diecéze v těchto dnech pomáhá lidem v nouzi. „Za jakoukoliv pomoc Vám budeme nesmírně vděční.“ Pokud můžete, zapojte se prosím do sbírky určené na pomoc indickým sirotkům, strádajícím rodinám a nemocným. Děkujeme Vám všem, že se zajímáte o dění v Indii a rodiny dětí zapojených do projektu Adopce na dálku. Jste naší velkou oporou a dáváte nám všem naději a sílu čelit novým událostem v Indii.