Tříkrálová sbírka opět překvapila
18. ledna 2023 Příspěvky

Tříkrálová sbírka opět překvapila

Během letošní Tříkrálové sbírky vyšlo do ulic Litomyšle a okolních obcí zhruba 300 koledníků a 100 vedoucích skupinek. 

Snažili se, co jim síly stačily, aby navštívili co nejvíce místních domácností a popřáli štěstí, zdraví a požehnání do roku 2023. Na „oplátku“ obdrželi příspěvek do tříkrálové kasičky. Z každého malého příspěvku se pak zrodila ohromující částka. V letošním roce jsme opět dojati a překvapeni tím, kolik štědrosti jste vy všichni projevili. Společnými silami se podařilo vybrat 790 231 Kč! (766 631 Kč byl příspěvek do kasiček a zbytek je v bezhotovostních darech.) V samotné Litomyšli naši koledníci vykoledovali 267 048 Kč, dalších 54 659 Kč přidali přidružené obce (Nedošín, Pohodlí, Suchá ad.).

Částka poputuje především na zakoupení osobního vozu pro naše zdravotní sestry, které ho využijí na cesty za pacienty. Dále půjde výtěžek na podporu rodin s dětmi v nepříznivé situaci k zajištění školních a kompenzačních pomůcek či k spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů. Podpoříme z ní také naše Dobrovolnické centrum.

Výsledku bychom nedosáhli bez pomoci ochotných koledníků, zázemí římskokatolické farnosti, originálních hudebníků ze skupiny Musica Krakela nebo drogerie dm, která nám letos dodala odměny pro vedoucí skupinek.

Všem ze srdce děkujeme!

Ing. Veronika Peterková

Ing. Veronika Peterková

koordinátorka dobrovolníků; koordinátorka TKS
Tel.: 733 741 091 E-mail: c.Ey47a7TirDVbagc8m%C-~lTaxhTZhaa8FhTj