Veřejné prohlášení hejtmanů a radních
13. června 2019 Příspěvky

Veřejné prohlášení hejtmanů a radních

Nejen v oblasti terénní zdravotní péče je situace kritická. I na péči v sociálních službách chybí tolik prostředků, že se v odborných kruzích hovoří o blížícím se kolapsu sociální péče. Legislativa vyhláškou nařídila řadě pracovišť zvýšení mezd, ale státní rozpočet prostředky na toto navýšení neuvolnil. Provozovatelé mnohých zařízení se tak dostali do neřešitelné situace - mají povinnost zvýšit mzdy, ale nemají je z čeho zaplatit. Představitelé krajů na situaci opakovaně již několik měsíců upozorňují, ale jejich stupňující se naléhání nadále nemá adekvátní odezvu na příslušných ministerstvech.

Prosím, přečtěte si aktuální veřejné prohlášení hejtmanů a radních

Veřejné prohlášení hejtmanů a radních 11_6_2019 - kopie