Aktuálně

Sbírka pro Indii
13. května 2021 Příspěvky

Sbírka pro Indii

Sbírka na pomoc rodinám v Indii Celý svět se znepokojením sleduje, jak se Indie vypořádává s následky pandemie. Nemocnice se potýkají s nedostatkem kyslíku, lůžek a personálu, mnozí lidé umírají doma bez jakékoliv léčby. Diecézní charita Hradec Králové v této situaci podporuje své indické partnery, kteří pomáhají potřebným v první linii. „V uzavřených školách jsme zřídili provizorní zdravotnická střediska, kde pomáháme nemocným. Katolická církev v Bangalore také provozuje tři nemocnice. Kromě toho pomáháme pozůstalým uspořádat důstojné poslední rozloučení, které bývá zvláště pro chudé rodiny velmi nákladné,“ uvádí arcibiskup v Bangalore Peter Machado, jak jeho diecéze v těchto dnech pomáhá lidem v nouzi. „Za jakoukoliv pomoc Vám budeme nesmírně vděční.“ Pokud můžete, zapojte se prosím do sbírky určené na pomoc indickým sirotkům, strádajícím rodinám a nemocným. Děkujeme Vám všem, že se zajímáte o dění v Indii a rodiny dětí zapojených do projektu Adopce na dálku. Jste naší velkou oporou a dáváte nám všem naději a sílu čelit novým událostem v Indii.

Rekonstrukce vchodových dveří
10. května 2021 Příspěvky

Rekonstrukce vchodových dveří

Díky podpoře Pardubického kraje a MAS Litomyšlsko se podařilo provést II. fázi rekonstrukce vchodu do budovy Lidového domu tj. druhého dvojkřídlí vstupních dveří památkově chráněné budovy. Finanční prostředky byly poskytnuty z projektu Malý LEADER MAS Litomyšlsko 2020, z důvodu pandemie COVID 19 se realizace podařila až v letošním roce.

CHARITNÍ ŠATNÍK SLAVÍ 25. VÝROČÍ!
6. května 2021 Příspěvky

CHARITNÍ ŠATNÍK SLAVÍ 25. VÝROČÍ!

Je to skoro neuvěřitelné, ale náš charitní šatník oslaví 13. května 25. výročí od svého vzniku v roce 1996! Charitní šatník je unikátní v tom, že jeho provoz mají na starosti čistě dobrovolnice v seniorském věku. O šatník se pravidelně stará přes deset dobrovolnic, které zde stráví ročně okolo 1500 hodin bez nároku na odměnu! Každé pondělí a středu přichází do Lidového domu čtyři party žen, které pečlivě přebírají darované oblečení, boty, hračky nebo potřeby do domácnosti a starají se o veškerou administrativu spojenou s následným upotřebením těchto věcí. Jsme neskutečně vděční za pomoc, kterou nám dámy za celou dobu působení charitního šatníku věnovaly a jednoduše říkáme – DĚKUJEME VÁM!

STALI JSME SE REGIONÁLNÍM PARTNEREM EURODESKU!
3. května 2021 Příspěvky

STALI JSME SE REGIONÁLNÍM PARTNEREM EURODESKU!

Eurodesk je evropská informační síť, která působí v 36 zemích. Tato síť umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím o mobilitách a vzdělávacích programech. Skoro v každém kraji se poté nachází regionální partner Eurodesku, který informace šíří ve svém okolí.

Charity se zapojí do Sbírky potravin. Pomozte i vy v sobotu 24. dubna
23. dubna 2021 Charita Česká republika

Charity se zapojí do Sbírky potravin. Pomozte i vy v sobotu 24. dubna

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci darem trvanlivých potravin a drogerie. Jarní kolo Sbírky potravin se uskuteční v sobotu 24. dubna. Toho dne od 8 do 18 hodin mohou lidé věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží ve více než osmi stech obchodech po celé České republice. Výtěžek sbírky pomůže chudým rodinám a jednotlivcům. Často se jedná o matky samoživitelky, osamělé seniory či rodiny v krizi. Již více než rok trvající koronavirová krize způsobila výrazný nárůst počtu lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

DĚKUJEME SKAUTŮM Z LITOMYŠLE
19. dubna 2021 Příspěvky

DĚKUJEME SKAUTŮM Z LITOMYŠLE

Jsme nadšeni krásným skutkem litomyšlských skautů, kteří mezi sebou vybrali plné auto potravin i drogerie a svůj výtěžek nám předali! Vybrané potraviny s drogerií poputují rodinám a jednotlivcům, kterým poskytujeme pravidelnou humanitární pomoc. Zde jsou slova díku naší paní ředitelky: "S velkou vděčností myslím na všechny, kdo při nákupu potravin a dalších nezbytností pamatovali na ty, které postihla nouze tak veliká, že jim nezbývá na jídlo. Zdá se to skoro neuvěřitelné, ale i v našem nejbližším okolí takoví lidé žijí. Děkuju všem, kdo měli odvahu o chudobě přemýšlet, kdo svoje záměry přeměnili ve skutky a všem rodičům, kteří podpořili snahu svých dětí a stali se příkladem účinné pomoci.

Sbírka potravin
13. dubna 2021 Příspěvky

Sbírka potravin

V sobotu 24. dubna se koná JARNÍ kolo SBÍRKY POTRAVIN!
Navážeme na úspěšnou listopadovou sbírku?
Těšíme se na VÁS od 8 do 18h v Tesco Česko Vysoké Mýto!

Charita přináší zdraví i v době pandemie
7. dubna 2021 Charita Česká republika

Charita přináší zdraví i v době pandemie

Ještě před rokem nám zdraví připadalo jako něco zcela samozřejmého. Nemoc byla pro mladého člověka synonymem chřipky, málokdy něčeho závažnějšího, co by mělo vliv na jeho každodenní život. Choroby tak byly spojeny spíše se stářím. Než se však rok s rokem sešel, je nemoc strašákem pro staré i mladé. Daleko více si uvědomujeme cenu vlastního zdraví a připomínáme si to i dnes, kdy slavíme Světový den zdraví.

Sbírka na pomoc dětem: Charita představuje velikonočního Daránka!
1. dubna 2021 Charita Česká republika

Sbírka na pomoc dětem: Charita představuje velikonočního Daránka!

Říkají mu Daránek. Jméno dostal podle darů, kterými pomáhá dětem. Je symbolem bezpečí domova, potřebné péče i rovných příležitostí na startu do života. Připojte se k velikonoční vlně dobrých skutků a podpořte jeho poslání, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Charita Česká republika spouští výzvu pomoci s názvem Daránek dětem. Její výtěžek pomůže těm nejpotřebnějším: dětem, kterým v Česku hrozí sociální vyloučení.

10 let Sanace rodiny
31. března 2021 Příspěvky

10 let Sanace rodiny

Služba Sanace rodiny je jednou ze sociálních služeb Farní charity Litomyšl. Pomáhá rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, toto období zvládnout a překonat. Jedná o pomoc zejména v oblasti výchovy dětí, přípravy na vyučování, trávení volného času, vztahů mezi rodiči a dětmi, komunikaci rodičů se školou, ale také při hledání zaměstnání, bydlení, péči o domácnost, zvládnutí finanční situace, apod.
Služba je terénní – pracovníci docházejí zpravidla k rodině domů, případně ji doprovázejí na jednání ve škole, na úřadě, u lékaře, v pedagogicko-psychologické poradně, apod. S rodinou pracují dlouhodobě – několik měsíců, rok, i déle. V případě potřeby spolupracují pracovníci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), školami, středisky výchovné péče a dalšími odborníky.
V únoru letošního roku oslavila Služba Sanace rodiny 10 let od založení. Proto jsem společně s vedoucím služby – Radkem Bořkem – se kterým jsme službu rozjížděli, zavzpomínala na začátky služby a její proměny. Část našeho rozhovoru a postřehů přinášíme v následujícím textu.