Příspěvky

DĚKUJEME SKAUTŮM Z LITOMYŠLE
19. dubna 2021 Příspěvky

DĚKUJEME SKAUTŮM Z LITOMYŠLE

Jsme nadšeni krásným skutkem litomyšlských skautů, kteří mezi sebou vybrali plné auto potravin i drogerie a svůj výtěžek nám předali! Vybrané potraviny s drogerií poputují rodinám a jednotlivcům, kterým poskytujeme pravidelnou humanitární pomoc. Zde jsou slova díku naší paní ředitelky: "S velkou vděčností myslím na všechny, kdo při nákupu potravin a dalších nezbytností pamatovali na ty, které postihla nouze tak veliká, že jim nezbývá na jídlo. Zdá se to skoro neuvěřitelné, ale i v našem nejbližším okolí takoví lidé žijí. Děkuju všem, kdo měli odvahu o chudobě přemýšlet, kdo svoje záměry přeměnili ve skutky a všem rodičům, kteří podpořili snahu svých dětí a stali se příkladem účinné pomoci.

Sbírka potravin
13. dubna 2021 Příspěvky

Sbírka potravin

V sobotu 24. dubna se koná JARNÍ kolo SBÍRKY POTRAVIN!
Navážeme na úspěšnou listopadovou sbírku?
Těšíme se na VÁS od 8 do 18h v Tesco Česko Vysoké Mýto!

Charita přináší zdraví i v době pandemie
7. dubna 2021 Charita Česká republika

Charita přináší zdraví i v době pandemie

Ještě před rokem nám zdraví připadalo jako něco zcela samozřejmého. Nemoc byla pro mladého člověka synonymem chřipky, málokdy něčeho závažnějšího, co by mělo vliv na jeho každodenní život. Choroby tak byly spojeny spíše se stářím. Než se však rok s rokem sešel, je nemoc strašákem pro staré i mladé. Daleko více si uvědomujeme cenu vlastního zdraví a připomínáme si to i dnes, kdy slavíme Světový den zdraví.

Sbírka na pomoc dětem: Charita představuje velikonočního Daránka!
1. dubna 2021 Charita Česká republika

Sbírka na pomoc dětem: Charita představuje velikonočního Daránka!

Říkají mu Daránek. Jméno dostal podle darů, kterými pomáhá dětem. Je symbolem bezpečí domova, potřebné péče i rovných příležitostí na startu do života. Připojte se k velikonoční vlně dobrých skutků a podpořte jeho poslání, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Charita Česká republika spouští výzvu pomoci s názvem Daránek dětem. Její výtěžek pomůže těm nejpotřebnějším: dětem, kterým v Česku hrozí sociální vyloučení.

10 let Sanace rodiny
31. března 2021 Příspěvky

10 let Sanace rodiny

Služba Sanace rodiny je jednou ze sociálních služeb Farní charity Litomyšl. Pomáhá rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, toto období zvládnout a překonat. Jedná o pomoc zejména v oblasti výchovy dětí, přípravy na vyučování, trávení volného času, vztahů mezi rodiči a dětmi, komunikaci rodičů se školou, ale také při hledání zaměstnání, bydlení, péči o domácnost, zvládnutí finanční situace, apod.
Služba je terénní – pracovníci docházejí zpravidla k rodině domů, případně ji doprovázejí na jednání ve škole, na úřadě, u lékaře, v pedagogicko-psychologické poradně, apod. S rodinou pracují dlouhodobě – několik měsíců, rok, i déle. V případě potřeby spolupracují pracovníci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), školami, středisky výchovné péče a dalšími odborníky.
V únoru letošního roku oslavila Služba Sanace rodiny 10 let od založení. Proto jsem společně s vedoucím služby – Radkem Bořkem – se kterým jsme službu rozjížděli, zavzpomínala na začátky služby a její proměny. Část našeho rozhovoru a postřehů přinášíme v následujícím textu.