UKONČILI jsme testování
1. června 2021 Příspěvky

UKONČILI jsme testování

Milí přátelé,
ukončili jsme testování!
Celý systém se pro nás stal neúnosně složitým, proto nebudeme v tomto typu testování pokračovat. Protože je naše pracoviště zařazeno do tzv. sekundární testovací sítě, mohli byste nově mít problém při prokazování testu v kinech, bazénech, sportovištích, cestách do zahraničí a i jinde. Abychom předešli zmatkům a nedorozuměním, raději testování ukončujeme. Testovací centrum ve zdejší nemocnici je zařazeno v primární síti a je Vám nadále zcela k dispozici. Testy z těchto center, žádná omezení nemají.

Doufáme, že jsme Vám od března dobře posloužili a všem Vám přejeme samé negativní výsledky testů nebo ještě lépe, ať už žádné testy nepotřebujete!

Za všechny pracovníky testovacího týmu Farní charity Litomyšl Věra Dvořáková