Záměr sbírky

 • Farní charita Litomyšl

  • Dokončení výměny nefunkčních starých oken za kvalitní repliky, které zlepší tepelnou pohodu v prostorách služeb pro rodiny s dětmi (Sanace rodiny a Podpora pěstounské rodiny) a zabrání ekonomickým ztrátám vznikajícím v důsledku úniku tepla a zároveň neznehodnotí architektonickou hodnotu historicky cenné stavby.

   225 000 Kč
  • Krytí nákladů na provoz Dobrovolnického centra

   50 000 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   23 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   10 000 Kč
  • Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

   22 000 Kč