Záměr sbírky

 • Farní charita Litomyšl

  • Domácí hospic sv. Františka: Výtěžek bude použit na provoz domácí hospicové péče poskytované lidem na Litomyšlsku.

   245 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum: Krytí nákladů na provoz Dobrovolnického centra

   52 500 Kč
  • Přímá pomoc rodinám s dětmi: Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

   17 500 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraniční: Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   24 500 Kč
  • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   10 500 Kč