Záměr sbírky

 • Farní charita Litomyšl

  • Dokončení výměny nefunkčních starých oken za kvalitní repliky, které zlepší tepelnou pohodu v prostorách služeb pro rodiny s dětmi (Sanace rodiny a Podpora pěstounských rodin) a zabrání ztrátám vznikajícím v důsledku úniku tepla a zárověň neznehodnotí architektonickou hodnotu historicky cenné stavby.

   220 000 Kč
  • Krytí nákladů na provoz Dobrovolnického centra.

   50 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené nezaměstné mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   22 500 Kč
  • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   10 000 Kč
  • Přímá pomoc rodinám s dětmi -Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

   22 500 Kč